بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان برای جشنواره سی و ششم با ۲۲ فیلم!

به نقل از سینما پرس: در حالی که کیفیت برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و تعداد فیلم های حاضر در آن کاهش چشمگیری داشت، هزینه ۴ و نیم میلیاردی برای آن اعلام شد.

به گزارش فیلم ای زد معاون توسعه، مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی وبصری هزینه های این دوره از جشنواره را چهار میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار و ششصد تومان اعلام کرد.

رمضانعلی حیدری خلیلی ادعا کرد: با توجه به رویکرد کاهش اتکای مالی جشنواره ها به بودجه دولتی، کم شدن هزینه ها در جشنواره سی و ششم بی سابقه بوده و در هشت دوره اخیر کمترین رقم را به خود اختصاص داده است.

این ادعا در حالی صورت گرفته که به نظر می رسد اگر به آیتم هایی همانند کم شدن بی سابقه تعداد فیلم های حاضر در جشنواره ملی فیلم فجر، عدم برپایی کاخ جشنواره در برج میلاد و همچنین جداسازی بخش ملی و جهانی جشنواره توجه شود قطعا این مبلغ از سال آخر برگزاری جشنواره در دولت دهم کمتر نخواهد بود، هرچند در مقایسه با حیف و میل بودجه ها در جشنواره های فیلم فجر دولت یازدهم، این مبلغ کاهش داشته است!

کلیه مطالب به صورت خودکار جمع آوری شده و مسئولیت آن با وب سایت منبع است.

دیدگاهی بنویسید